KATALÓGY PRODUKTOV (anglický jazyk)

 

TECHNICKÉ INFORMÁCIE (anglický jazyk)

VYHLÁSENIE O ZHODE (anglický jazyk)

CERTIFIKÁTY (anglický jazyk)

Software (anglický jazyk)

SOFTVÉR VSE EasyLoader

Softvér VSE EasyLoader umožňuje rýchlu a jednoduchú konfiguráciu meracích prístrojov A341 28, A350 28 a FU252. Je špeciálne navrhnutý pre prietokomery VSE a obsahuje prevádzkové parametre všetkých dostupných zariadení. Tento softvér bol overený pre systémy Win 7/8 / 8.1 / 10.

OS 6.0 UŽÍVATEĽSKÝ SOFTVÉR

Užívateľský softvér pre analógový frekvenčný menič FU252 a vyhodnocovaciu jednotku A341. Tento softvér bol overený pre systémy Win 7/8 / 8.1 / 10.

Poznámka: OS 6.0 nahrádza predtým používaný počítačový softvér OS 3.2