Spoločnosť Caspro s.r.o. je od svojho vzniku v roku 2002 zameraná na dodávky špecifických zariadení najmä pre spracovateľov plastov, ale tiež pre iné priemyselné odvetvia

V oblasti dodávok zariadení spoločnosť realizuje dodávky pre extrúziu, vstrekovanie a aj iné odvetvia. Sortiment zahŕňa výrobné stroje a ich komponenty, široký okruh periférií pre dopravu a skladovanie materiálu, chladenie, filtráciu, dávkovanie, sušenie a pod.
Zabezpečujeme servis pre dodávané zariadenia ako aj výrobu špecifických zariadení a riadiacich systémov.

Skúsenosti nám umožňujú ponúkať aj zákaznícke riešenia podľa individuálnych požiadaviek našich zákazníkov. Tomu je prispôsobený výber partnerov, ktorých spoločnosť zastupuje na trhu v Čechách, na Slovensku a v Maďarsku.

Našou ambíciou je byť solídnym partnerom, ponúkajúcim kvalitu a komplexnosť.