Skúsenosti nám umožňujú ponúkať zákaznícke riešenia, teda riešenia podľa individuálnych špecifických požiadaviek našich zákazníkov.

Tomu je prispôsobený výber zahraničných dodávateľov, ktorých spoločnosť zastupuje na trhu v Čechách, na Slovensku a v Maďarsku, a ktorí sú schopní upraviť svoje štandardy práve podľa týchto špecifických požiadaviek.

Dodávame jednak samotné výrobné stroje, ich komponenty, a tiež široký okruh periférií k strojom, či už pre dopravu materiálu, chladenie, filtráciu, dávkovanie, sušenie a pod. Zabezpečujeme tiež servis pre dodávané zariadenia a uskutočňujeme repasy extrudérov.

Disponujeme výkonným projekčným softwarom SOLID EDGE ST10 , taktiež ALIBRE 3D, samozrejme v našej „vývojárskej“ dielni máme zahrnuté  nástroje na 2D grafiku a elektroprojekciu.

Postupujeme od návrhu

po realizáciu

V našom tíme pracovníci disponujú  elektrotechnickým oprávnením, ktoré umožňuje vykonávať revízie elektrotechnických zariadení

 

 

Projekty a návrhy  starostlivo plánujeme:

 

Oprávnenie firmy CASPRO s.r.o.