FU 252 konvertuje obojsmerné frekvencie (A / B), ako aj frekvencie jednej stopy vo všetkých formátoch HTL alebo TTL alebo RS422.

– Nastaviteľná vstupná frekvencia pre plnú moduláciu v rozsahu od 0,1 Hz do 1 MHz

– tiež konvertuje total, rozdiel, produkt alebo pomer medzi dvoma frekvenciami

– Rozhrania RS232 a RS485 pre sériový export frekvencie enkodéra

– Jednoduchá parametrizácia cez funkciu TEACH alebo cez PC

– Polarita výstupného signálu v závislosti od smeru otáčania

– Programovateľný digitálny filter a možnosť nastavenia pre všetky linearizačné grafy

– Mimoriadne krátka doba konverzie iba 1 ms. (f> 2 kHz)

– Analógový výstup s +/- 10 V alebo 0; alebo 4 až 20 mA