Vyhodnocovacia elektronika A341-28 súčasne zaznamenáva dva nezávislé prietoky cez prietokomery a je vhodná pre inkrementálne rotačné prevodníky, bezdotykové spínače a iné.

– Dva individuálne prispôsobiteľné vstupy impulzov pre 1, 2 alebo 4 stopy (A, / A, B, / B), vhodné pre vstupné frekvencie od 0,01 Hz do 1 MHz na kanál

– Jednorazové meranie, súčet alebo diferenciálne meranie, pomerová alebo percentuálna odchýlka atď.

– Linearizačná funkcia pre každé meranie prietoku

– 5 nezávislých parametrov, ktoré je možné vopred nastaviť

– 14-bitový analógový výstup; 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V a – / + 10 V; <1 ms čas reakcie

– 4 nastavenia limitných hodnôt s veľmi rýchlo reagujúcimi výstupmi tranzistorového spínača

– Programovateľný cez RS232 rozhranie

– 2x napájanie enkodéra 24 VDC / 120 mA

– Štandardné puzdro 96x48mm a krytie IP65