Kompletné riešenia sú kľúčovou oblasťou aktivít VSE v oblasti vývoja produktov. Ako dodávateľ systémov sú schopní ponúknuť komplexné integrované systémy pozostávajúce z prietokomerov, čerpacích systémov Beinlich, spojok DST s permanentnými magnetmi, hydraulických komponentov HBE a kontrolných spojok Oleotec