Gravimetrické dávkovanie

Gravimetrické závitovkové dávkovače:

Gravimetrické dávkovače používajú rovnaký základ ako volumetrické závitovkové dávkovače. Gravimetrické odmeriavanie je dosiahnuté pomocou inštalácie dávkovacieho mechanizmu na platformu, opatrenú tenzometrami, alebo priamo na tenzometre pomocou vhodného rámu. Zariadenie tiež obsahuje presný A/D prevodník a riadiaci box s mikroprocesorovou jednotkou. Riadiaci softvér je prispôsobený potrebám danej aplikácie, či už pre kontinuálne odmeriavanie, alebo odmeriavanie v dávkach.

Loss-in-weight dávkovače a dávkovacie stanice:

Pre aplikácie extrúzie a compoundingu ponúkame dávkovacie zariadenia, založené na meraní úbytku materiálu. Loss-in-weight systémy sú vhodné pre stredné výkony (niekoľko sto kg/h). Ich výhodou je eliminácia vplyvu meniacej sa veľkosti častíc na presnosť.

Zariadenie môže byť tvorené max. 8 gravimetrickými dávkovačmi, s vlastnými medzi-zásobníkmi, umiestnenými v ráme nad spoločnou násypkou. Zariadenie je možné vybaviť tiež miešacou jednotkou na dôkladnú homogenizáciu zmesi. Dávkovanie jednotlivých gravimetrických dávkovačov je zabezpečené riadiacou jednotkou, ovládajúcou elektropneumatické posuvné ventily na jednotlivých medzizásobníkoch. Riadenie je vykonávané gravimetrickou logikou, na základe odmeriavania úbytku dávkovaného materiálu z daného zásobníku.

 

Gravimetrické dávkovanie