Systémy pre ľachčenie extrudovaného materialu

Šetrenie nákladov na výrobu

Riešenia pre fyzikálne ľahčenie:

Výsledný produkt ľachčnenia : jadro PP trubky