Systémy pre ľahčenie extrudovaného materiálu

Šetrenie nákladov na výrobu

Riešenia pre fyzikálne ľahčenie:

Výsledný produkt ľahčenia : jadro PP trubky