Odvrecovacie stanice

Odvrecovacie stanice umožňujú jednoduché vyprázdňovanie vriec napr. pri plnení zásobníkov.

Vieme dodať odvrecovaćku  od jednoduchej ručnej až po plne automatickú.