Sušenie ( odvlhčovače )

Pre sušenie granulátov máme v ponuke sušičky založené na rôznych princípoch, počnúc štandardnými molekulárnymi sušičkami až po individuálne zákaznícke riešenia. Na základe požiadaviek zákazníka navrhneme a ponúkneme systematické riešenie sušenia granulátu. Nižšie uvádzame prehľad sortimentu.

Teplovzdušné sušičky  (odvlhčovače ):

Použitie horúceho atmosferického vzduchu na ohrev materiálu v násypke za účelom sušenia granulátu je medzi sušičkami najčastejšou metódou. Teplovzdušné sušičky sú vhodné pre sušenie nehygroskopických materiálov (PE, PP, PS, PVC…). Umiestňujú sa priamo na vstupe do výrobného stroja, alebo bezprostredne vedľa stroja. Moderné teplovzdušné sušičky, ktorých predstaviteľom sú aj modely EDB firmy SB Plastics, prinášajú niekoľko výhod:

– Cenová dostupnosť

– Kompaktná konštrukcia v jednom telese

– Optimalizácia sušenia recykláciou všetkého, alebo časti vzduchu z procesu

– Nízke náklady na údržbu

– Elektronické riadenie teploty a alarmy, digitálny displej

– Max. teplota 140°C

Molekulárne sušičky (odvlhčovače ):

Molekulárne sušičky používajú ohriaty vysušený vzduch. Suchý vzduch cirkuluje v uzavretej sľučke. Jeho sušenie je zabezpečené prechodom cez patróny s desikantom (vysúšadlom), pohlcujúcim pri zvýšenej teplote vlhkosť z cirkulujúceho vzduchu. Molekulárne sušičky sú vhodné aj pre hygroskopické materiály (PA, PET, PC a i.). Ich výhodou je hlavne zaručený a riadený nízky rosný bod -40 °C, zabezpečujúci dokonalý výsledok, za predpokladu  pravidelnosti regenerácie desikantu. Ide o najrozšírenejšie riešenie sušenia hygroskopických materiálov. Pre PET aplikácie máme špeciálne modely s dosahovaným rosným bodom -60°C.

Kryštalizátor

Zmena štruktúry kryštalickej mriežky polyméru (napr PET flejkov), pre ďalšie spracovanie, umožňuje znižovať náklady na výrobu využitím drveného odpadu

 

Adresa dodávateľa TU