Taveninové filtre

Zákaznícke riešenia filtrácie taveniny pri extrúzii:

Na základe Vašej požiadavky vieme dodať rôzne typy meničov sít podľa aplikácie, stupňa znečistenia a výkonu extrudéru, vo vyhovujúcej cenovej relácii. Uvádzame niekoľko modelov značky Cofit, ktorú na trhu v Čechách a na Slovensku zastupujeme. Okrem uvedených modelov vieme požiadanie vypracovať ponuku aj na iné, tak hydraulické ako i manuálne meniče.