Zmiešavacie zariadenia

Charakteristika:

Gravimetrické zmiešavače Ferlin Gravimix® predstavujú kompaktné, vysoko presné riešenie zmiešavania a dávkovania granulátov, prinášajúce mnoho výhod z technického i ekonomického hľadiska.

 

Gravimix® je pre Vás ideálnym riešením ak potrebujete:

 • Zmiešavať a dávkovať komponenty (základný materiál, masterbatch, koncentráty, stabilizátory…) s vysokou presnosťou, až 0,1%
 • Mať prehľad a kontrolovať presne spotrebu jednotlivých komponentov
 • Využívať štatistiku a databázu receptúr
 • Mať pod kontrolou kvalitu používaných koncentrátov a aditív
 • Využívať výhody kompaktného zariadenia s jednoduchou obsluhou a intuitívnym ovládaním
 • Rýchle a jednoduché zmeny receptúr a ich ukladanie do databázy
 • Pri zmene receptu jednoduché a rýchle čistenie a údržbu
 • Spoľahlivú prevádzku bez prestojov

Ferlin Gravimix® prináša do Vašej výroby nový pohľad na kvalitu a využitie modernej techniky. Všeobecný úspech a popularita tohto produktu vo svete tkvie v jeho spoľahlivosti, presnosti, efektivite, flexibilite riešení a v neposlednom rade neustálom vývoji a inováciách, ktoré mu dodávajú stále vyššiu úžitkovú hodnotu.

 

Charakteristiky zmiešavačov Gravimix® hovoria za seba:

 

 • Vysoká presnosť zmiešavania komponentov, až 0,1%
 • Kompaktná konštrukcia s minimalizovanými rozmermi aj pri väčších kapacitách
 • Poskytuje riešenia pre zmiešavanie 2 – 10 komponentov v rozsahu kapacity až do 2750 kg/h
 • Špecifické riešenia pri použití aglomerátov (regrindu)
 • Unikátna, presná mechanika s rýchlym vyprázdňovaním zvyšuje efektivitu
 • Sofistikované variabilné riešenia ovládania – prenosný ovládač, priemyselné PC alebo riadenie z vlastného PC pomocou špecializovaného softvéru. Jednoduché a intuitívne ovládanie
 • Výborná odolnosť voči pôsobeniu vibrácií a otrasov, vysoká tuhosť konštrukcie
 • Kvalitné materiálové vyhotovenie, všetky komponenty prichádzajúce do styku s materiálom sú z antikorovej ocele

 

Ako to funguje…

Každá zo vstupných násypiek zmiešavača Gravimix® obsahuje jeden zo zmiešavaných komponentov. Riadiaca jednotka postupne dáva posuvným ventilom v jednotlivých násypkách signál na uvoľnenie materiálu do navažovacieho zásobníka. Vertikálny dizajn posuvných ventilov a kvalitné pneumatické piesty zabezpečujú, že sa do navažovacieho zásobníku dostane presne toľko materiálu koľko je potreba. V navažovacom zásobníku je materiál priebežne vážený tenzometrom. Na základe odváženej hmotnosti upravuje riadiaca jednotka čas otvorenia ventilov vstupných násypiek a teda množstvo daného komponentu a to tak, aby bol zachovaný percentuálny alebo podielový pomer komponentov voči sebe. Takto sú do navažovacieho zásobníka postupne nadávkované všetky komponenty v správnom hmotnostnom pomere. Následne sa celý obsah navažovacieho zásobníka vysype do zmiešavacej komory, kde lopatky miešača počas prednastaveného času a vo vybranom móde zmes dokonale premiešajú. Následne je zmes posuvným ventilom uvoľnená do stroja alebo do zásobníku pre nasávanie. Nasledujúci cyklus začne len v prípade, že čidlo materiálu v zmiešavacej komore nezaznamenáva zostávajúci materiál. Tým je predídené zahlteniu dávkovača. Celý proces je riadený jednou z 3 možností riadenia – priemyselným počiťačom, prenosným “handheld plug-in” kontrolerom alebo vlastným PC pomocou dodaného špeciálneho softvéru.

 

Čím Vás osloví…

Neustále inovácie na základe skúseností požiadaviek zákazníkov sú pre Ferlin dôležitou súčasťou činnosti. Tento prístup zabezpečuje zmiešavačom Gravimix® mnoho výhod oproti iným riešeniam.

 

 • Priaznivý pomer ceny a úžitkovej hodnoty je cennou výhodou modelov Gravimix®
 • Presné gravimetrické zmiešavanie Vám umožní mať pod kontrolou spotrebu materiálu a jej zníženie oproti volumetrickým riešeniam, a zároveň kontrolovať kvalitu používaných koncentrátov
 • Na rozdiel od volumetrických dávkovačov alebo váženia úbytku (loss in weight) je výrazne znížená pravdepodobnosť nepresnosti, keďže je celá dávka vážená jediným kalibrovaným tenzometrom. Nepoužiteľná dávka ako dôsledok zlej kalibrácie tak nemôže vzniknúť, pretože pomer komponentov je vždy rovnako presne dodržaný
 • Kolísanie sypnej hmotnosti alebo veľkosti častíc komponentov nemá vplyv na presnosť dávkovania
 • Vďaka autokalibračnej funkcii systému nie je, na rozdiel od volumetrických systémov, potrebné vzorkovať nový materiál
 • Presnosť navažovania zvyšuje možnosť voľby poradia komponentov (výhodné je dávkovať najprv komponent s najnižším podielom v zmesi)
 • Ferlin dodáva Gravimix® vo viac než 50 základných prevedeniach s možnosťou ďalších voliteľných úprav, napr. antistatického prevedenia alebo povlakovania pre aplikácie s vysokou teplotou
 • Gravimix® je možné veľmi jednoducho čistiť. Najmä najmenšie modely FGB Mini a FGB 1.5 ponúkajú v tomto smere výhody – odnímateľné násypky, vyberateľný zmiešavací a navažovací zásobník, predné dvierka
 • Zmiešavací zásobník je vybavený posuvným ventilom, a teda je v prípade potreby možné ho jednoducho vybrať von bez straty materiálu
 • Materiálový senzor, monitorujúci materiál v zmiešavacej komore nie je priamo v styku s materiálom ale v stene dvierok, preto chybové hlásenia v dôsledku prachu alebo nalepeného materiálu, prípadne vplyvu teploty, sú prakticky úplne vylúčené
 • Materiálový senzor je možné pravidelne automaticky čistiť prúdom stlačeného vzduchu z inštalovanej zostavy pre ofuk senzoru
 • Voľba antikorovej ocele pre všetky komponenty prichádzajúce do styku s materiálom zabezpečuje čistotu zmiešavaného granulátu a dlhú životnosť zariadenia
 • Ferlin pre Vás v prípade špeciálnych požiadaviek pripraví v rámci technických možností riešenie na mieru

 

Viac o dodávateľovi gravimetrických zmiešavačov sa dozviete na stránke výrobcu: www.ferlin.nl