Zmiešavacie zariadenia

Gravimetrické zmiešavače predstavujú kompaktné, vysoko presné riešenie zmiešavania a dávkovania granulátov, prinášajúce mnoho výhod z technického i ekonomického hľadiska.

 Tieto zmiešavače sú pre Vás ideálnym riešením ak potrebujete:

 • Zmiešavať a dávkovať komponenty (základný materiál, masterbatch, koncentráty, stabilizátory…) s vysokou presnosťou
 • Mať prehľad a kontrolovať presne spotrebu jednotlivých komponentov
 • Využívať štatistiku a databázu receptúr
 • Mať pod kontrolou kvalitu používaných koncentrátov a aditív
 • Využívať výhody kompaktného zariadenia s jednoduchou obsluhou a intuitívnym ovládaním
 • Rýchle a jednoduché zmeny receptúr a ich ukladanie do databázy
 • Pri zmene receptu jednoduché a rýchle čistenie a údržbu
 • Spoľahlivú prevádzku bez prestojov

Gravimetrické zmiešavače prinášajú do Vašej výroby nový pohľad na kvalitu a využitie modernej techniky. Všeobecný úspech a popularita tohto produktu vo svete tkvie v jeho spoľahlivosti, presnosti, efektivite, flexibilite riešení a v neposlednom rade neustálom vývoji a inováciách, ktoré mu dodávajú stále vyššiu úžitkovú hodnotu.

 Charakteristiky zmiešavačov hovoria za seba:

 • Vysoká presnosť zmiešavania komponentov
 • Kompaktná konštrukcia s minimalizovanými rozmermi aj pri väčších kapacitách
 • Poskytuje riešenia pre zmiešavanie 2 – 6 komponentov v rozsahu kapacity až do 4500 kg/h
 • Špecifické riešenia pri použití aglomerátov (regrindu)
 • Unikátna, presná mechanika s rýchlym vyprázdňovaním zvyšuje efektivitu
 • Sofistikované variabilné riešenia ovládania – dotykový PLC panel, alebo riadenie z vlastného PC pomocou špecializovaného softvéru. Jednoduché a intuitívne ovládanie
 • Výborná odolnosť voči pôsobeniu vibrácií a otrasov, vysoká tuhosť konštrukcie
 • Kvalitné materiálové vyhotovenie, všetky komponenty prichádzajúce do styku s materiálom sú z antikorovej ocele
 • Možnosť uloženia až do 100 rôznych receptúr

Ako to funguje…

Gravimetrický zmiešavač je vhodný pre dávkovanie rôznych typov plastových granulátov v súlade s nastavenou  požadovanou receptúrou, hmotnosťou vrátane dôkladného premiešania dávky.

Meracia jednotka má k dispozícii dve kombinácie spôsobu dávkovania: rýchleho pneumatického ventilu a skrutkovicového podávača. Prvý spôsob je vhodný pre dávkovanie väčšieho množstva materiálu, druhý je vhodný pre dávkovanie malého množstva materiálu.

Po dokončení testu váženia materiálu v násypke tento následne spadne do miešacej komory pre dôkladné premiešanie a po dosiahnutí času miešania sa automaticky vypustí na dno násypky.

Rýchly pneumatický ventil (dávkovač) gravimetrického mixéra Mconvey spája rýchlosť a presnosť dávkovania a je jedinečným patentovým produktom.

Riadiaci systém využíva 7” dotykovú obrazovku + a PLC ovládanie

Váženie má funkciu voľnej prevádzky.  Ak sú na dotykovej obrazovke zadané nové pomery komponentov , nie je potrebné upravovať žiadne ovládacie parametre, stačí stlačiť tlačidlo samooptimalizácie.

Gravimetrický mixér série Mconvey je možné dodať v rôznych konfiguráciách a môže vážiť a miešať až 8 druhov granulovaných materiálov s optimálnou kapacitou násypky a dávkovacím zariadením.

Gravimetrický zmiešavač môže byť použitý v kombinácii so vstrekolismi,  vyfukovacími linkami, ako aj s extrúznymi linkami, s výkonom v rozsahu od 200 do 5000 kg/h (ďalšie špecifikácie výkonu je možné prispôsobiť).

Gravimetrický zmiešavač má dve možnosti inštalácie: inštaláciu na podlahe a inštaláciu navrchu násypky extrúdera. Štandardne je riadiaci systém zmiešavača vybavený ethernetovým rozhraním, čo  uľahčuje integráciu dát so zariadeniami tretích strán.

Čím Vás osloví…

Neustále inovácie na základe skúseností požiadaviek zákazníkov sú dôležitou súčasťou činnosti. Tento prístup zabezpečuje zmiešavačom mnoho výhod oproti iným riešeniam.

 • Priaznivý pomer ceny a úžitkovej hodnoty je cennou výhodou
 • Presné gravimetrické zmiešavanie Vám umožní mať pod kontrolou spotrebu materiálu a jej zníženie oproti volumetrickým riešeniam, a zároveň kontrolovať kvalitu používaných koncentrátov
 • Na rozdiel od volumetrických dávkovačov alebo váženia úbytku (loss in weight) je výrazne znížená pravdepodobnosť nepresnosti, keďže je celá dávka vážená jediným kalibrovaným tenzometrom. Nepoužiteľná dávka ako dôsledok zlej kalibrácie tak nemôže vzniknúť, pretože pomer komponentov je vždy rovnako presne dodržaný
 • Kolísanie sypnej hmotnosti alebo veľkosti častíc komponentov nemá vplyv na presnosť dávkovania
 • Vďaka autokalibračnej funkcii systému nie je, na rozdiel od volumetrických systémov, potrebné vzorkovať nový materiál
 • Presnosť navažovania zvyšuje možnosť voľby poradia komponentov (výhodné je dávkovať najprv komponent s najnižším podielom v zmesi)
 • Voľba antikorovej ocele pre všetky komponenty prichádzajúce do styku s materiálom zabezpečuje čistotu zmiešavaného granulátu a dlhú životnosť zariadenia
 • Caspro pre Vás v prípade špeciálnych požiadaviek pripraví v rámci technických možností riešenie na mieru

Viac o dodávateľovi gravimetrických zmiešavačov sa dozviete priamo u nás, stačí nás kontaktovať.